Landsexamens

Samen voor kwa​​litati​ef goed onderwijs!

Gaat u niet (meer) naar het ‘gewone’ voortgezet onderwijs? Via het landsexamen VO kunt u toch een diploma of certificaat halen voor vsbo-TKL, havo of vwo. Landsexamens zijn examens die worden gefaciliteerd door een door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) ingestelde commissie.  Een landsexamen is gelijkwaardig aan een examen van een gewone school.

Per jaar kunt u in één of meerdere vakken examen doen.

Nog een evenementen gepland

We konden op dit moment geen gepland evenement vinden.